Afgelopen vrijdag hield NL-term haar nieuwjaarsreceptie, of nieuwjaarsborrel, zoals de Nederlanders het noemden. NL-term is de vakvereniging voor iedereen die met terminologie te maken heeft: onderzoekers, terminologiebeheerders, vertalers, enz. Tijdens deze receptie presenteerde het Steunpunt Nederlandstalige Terminologie ook drie websites waaraan het al enkele jaren in opdracht van de Taalunie werkt: de TermTreffer, de TermBeheerder en de TermWerker. Ik had zelf wel eens van de eerste twee gehoord, maar ik wist toch niet precies wat ik kon verwachten.

De eerste presentatie ging over de TermTreffer. De presentatie zelf was een rommeltje: ze gebeurde volledig online, in een gebouw met een trage internetverbinding, en de spreker kende de pc waarop hij werkte niet voldoende. Het gevolg is dat ik me de hele tijd heb zitten afvragen waarvoor ik die TermTreffer in de praktijk eigenlijk zou kunnen gebruiken. De TermTreffer is een website waarop je documenten in allerlei formaten kunt opladen, en waaruit dan via analyse een terminologielijst wordt geëxtraheerd. Hoe, dat werd niet helemaal duidelijk. Je kan nadien allerlei dingen met die lijst doen, maar in se is het dus dat: je hebt een lijst termen op basis van een bestand. Je kan die lijst wel weer exporteren in een termbasevriendelijk formaat. Als losse website zie ik er persoonlijk niet veel meerwaarde in.

De tweede presentatie, die een stuk degelijker en duidelijker was, ging over de TermBeheerder. Dat is een andere website, waar je terminologielijsten in kunt opladen en beheren. Beheren betekent: van allerlei labels voorzien. Die labels geven informatie over de bruikbaarheid van de term: tot welk register behoort hij, tot welk vakgebied, tot welke taal enz. In tegenstelling tot de TermTreffer die specifiek voor het Nederlands is ontwikkeld, staat TermBeheerder open voor alle mogelijke talen. De terminologielijsten kunnen via TermBeheerder ook gedeeld worden, in eigen beheer blijven en geëxporteerd worden naar databanken en termbases. TermBeheerder is sinds 1 februari online in een betaversie voor een beperkt testpubliek. Vanaf 1 april zou de site beschikbaar moeten komen voor het grote publiek.

De derde presentatie ging over een extraatje: de TermWerker. Dat is een website waar mensen die een bepaalde terminologie beheersen en mensen die die kennis zoeken elkaar kunnen vinden. Het is een soort Marktplaats voor terminologen. De website is gegroeid vanuit een behoefte die werd aangevoeld door de ontwikkelaars van TermTreffer en TermBeheerder om de mensen met een bepaalde vakkennis samen te brengen met de mensen die op zoek zijn naar die specifieke vakkennis. Helaas is er geen controlemechanisme in de site ingebouwd, waardoor ook mensen met minder nobele bedoelingen zich gemakkelijk op de site kunnen aanmelden. De ervaring met gelijkaardige marktplaatsen voor vertalers leert echter dat dat in deze sector helemaal geen overbodige luxe is.

Al met al had ik gemengde gevoelens na de presentaties van Crosslang, het bedrijf dat de drie websites in opdracht van de Taalunie heeft ontwikkeld. De TermBeheerder lijkt me nog het interessantst. Het is alleen jammer dat we moeten wachten tot 1 april om te weten of de site de verwachtingen kan inlossen.

Advertenties