Tags

, , , , ,

En het is zover, we zijn aanbeland bij de laatste categorie genomineerden, en dat is de Beste taalpublicatie. Eerlijk gezegd verwondert het me dat er maar vijf genomineerden zijn, wetende dat er elk jaar weer heel wat taalpublicaties het levenslicht zien. Aan de andere kant is het misschien maar het beste zo, anders wordt de keuze alleen maar moeilijker.

‘Is die taal van ver of van hier? Wegwijs in talensensibilisering, van kleuters tot adolescenten’ (Mieke Devlieger, Carolien Frijns, Sven Sierens, Koen Van Gorp) (BE) is een wegwijzer voor leerkrachten, coördinatoren en directies die meer inzicht willen krijgen in wat talensensibilisering precies is en dat willen toepassen op hun school. Het boekje (64 pagina’s) is een resultaat van een onderzoek, bestaande uit een literatuurstudie en een bevraging van experts rond het concept talensensibilisering en de effecten ervan op leerlingen en leerkrachten. Naast de wegwijzer, die via vraag en antwoord, voorbeelden, tips voor de praktijk als praktisch hulpmiddel voor leerkrachten bedoeld is, is er ook een uitgebreid rapport beschikbaar met theoretische achtergronden, onderzoeksresultaten en suggesties voor vervolgonderzoek en beleidsaanbevelingen.

– In 2013 heeft tekstschrijver en schrijftrainer Mark Van Bogaert (BE) zijn copywriting-bijbel ‘Met woorden verleiden‘ helemaal herwerkt en aangepast aan de meest recente digitale evoluties. Van Bogaert baseert zich op de tests die hij zelf doet met verschillende tekstversies, waarmee hij onderzoekt welke de meeste respons oplevert. Het boek is een vlot geschreven handleiding voor het schrijven van allerhande teksten (mailings, advertenties, persberichten, Powerpointpresentaties) die als doel hebben zoveel mogelijk respons op te leveren. De herwerkte editie is uitgebreid met nieuwe informatie en tips over eyetracking en schrijven voor het internet (websites, sociale media).

– Brussel is een meertalige stad, vandaar waarschijnlijk dat deze stad in meer dan 1 categorie vertegenwoordigd is. Ook hier vinden we de stad terug, via de nominatie voor ‘Meertaligheid als cement van de stedelijke samenleving. Een analyse van de Brusselse taalsituatie op basis van Taalbarometer 3‘ (Rudi Janssens) (BE). Het taalbarometeronderzoek van BRIO (het Brussels Informatie- Documentatie en Onderzoekscentrum) is het eerste wetenschappelijk survey-onderzoek dat een representatief beeld probeert te schetsen van de Brusselse taalsituatie sinds de talentelling in 1947. Het is gebaseerd op een bevraging van een representatief staal van 2500 Brusselaars en peilt naar taalkennis, taalgebruik en de houding van de inwoners tegenover taalgerelateerde maatschappelijke ontwikkelingen. In 2001 werd het eerste onderzoek uitgevoerd, in 2013 werden de resultaten van de derde taalbarometer gepresenteerd. Deze resultaten vinden we in de publicatie die hier genomineerd is. De samenvatting is te vinden op de website van BRIO.

– ‘Door de bril van taal. Hoe woorden de wereld kleuren.’ (Guy Deutscher, vertaling Felix van de Laar) (int./NL) is een aangenaam boek over de manier waarop de taal die je spreekt effect heeft op je wereldbeeld. Denkt iemand die in zijn taal een onderscheid maakt tussen mannelijk en vrouwelijk anders over mannen en vrouwen dan iemand die dat onderscheid in zijn taal niet maakt? Heeft taal invloed op ons denken, of heeft ons denken invloed op de taal die we spreken, of gebeurt het gewoon allebei? De auteur bekijkt de diverse vragen en veronderstellingen vanuit zoveel mogelijk standpunten, en verplicht de lezer zo zijn eigen standpunt geregeld te herzien. Een uitgebreide recensie van dit boek is te vinden op de website van De Taalsector.

PIAAC is een internationaal OESO-onderzoek dat in 24 landen wordt uitgevoerd. PIAAC meet via veldonderzoek hoe het gesteld is met de beheersing van bepaalde sleutelcompetenties binnen een samenleving, en geletterdheid is er daar een van. Met de inzichten uit het rapport van zo’n OESO-onderzoek kan het beleid de knelpunten ontdekken en daar gerichte acties ondernemen. Sinds 8 oktober 2013 zijn de resultaten van de eerste cyclus beschikbaar, ook voor Vlaanderen (BE). Hieruit blijkt dat Vlaanderen relatief hoge positie bekleedt bij de gemiddelde prestatie voor geletterdheid, maar slechts gemiddeld is voor geletterdheid bij volwassenen (15% is laaggeletterd, 13% is hooggeletterd).

Hiermee zijn alle genomineerden voorgesteld, en kan eenieder die dat wil, een bewuste keuze maken tussen deze genomineerden. U kunt ook nog steeds genomineerden toevoegen, dat blijft mogelijk tot 9 maart. Het spreekt vanzelf dat nieuwe genomineerden wel een stevige inhaalbeweging zullen moeten maken, willen ze nog kans maken op een LIA.