Tags

, , ,

We zijn intussen aan de zesde categorie van de LIA’s aanbeland, maar voor ik u deze genomineerden voorstel, wil ik er even op wijzen dat een van mijn eigen nieuwe genomineerden voor de vorige categorie, namelijk het Talenfestival Leuven, intussen toegevoegd is. De Taaldag van de VRT/Taalunie blijft voorlopig in beraad. En dan nu: de genomineerde taalprojecten van 2013.

– De eerste genomineerde is de UA (Universiteit Antwerpen), met haar zelfstudiepakket academisch Nederlands (BE). Het is een onderdeel van het pakket ‘Aan de slag’, dat de universiteit ontwikkeld heeft om jongeren uit de derde graad secundair onderwijs te helpen een keuze te maken voor een opleiding, en om hen op die opleiding voor te bereiden. Dat gaat via demo’s, zelftesten, leermateriaal en oefeningen. Een van de onderdelen waarop kan worden geoefend, is dus Taalvaardigheid Academisch Nederlands. Het pakket is opgebouwd rond vijf taken waarmee studenten te maken krijgen: academische teksten lezen, hoorcolleges volgen, papers schrijven, open examenvragen beantwoorden en een efficiënte e-mail naar een docent schrijven en bevat oefeningen op academische woordenschat, stijl enz.

– De masteropleiding Literair vertalen van de KU Leuven en de Universiteit Utrecht (BE/NL) is de tweede genomineerde in deze categorie. Sinds 2013 organiseren beide universiteiten, met de steun van de Taalunie en de Letterenfondsen van België en Nederland een tweejarige masteropleiding, die specifiek gericht is op het vertalen van literaire werken. Aan de KU Leuven betekent dit in de praktijk 1 jaar masteropleiding Vertalen met een nadruk op literair vertalen, en 1 jaar postgraduaat literair vertalen. In Utrecht is het een tweejarige master, maar beide diploma’s zijn van hetzelfde niveau. De deelnemende talen zijn Duits, Engels, Frans, Italiaans en Spaans. Als aanlooptraject kunnen studenten ook een intensieve cursus Literair vertalen volgen, die twee weken duurt (een week in Antwerpen en een week in Utrecht). Naast de studenten van de tweejarige opleiding zelf kunnen eventueel ook andere geïnteresseerden die een master Vertalen volgen zich hiervoor inschrijven.

– De derde genomineerde is de documentaire ‘Mijn baby is doof’ (BE) van Fevlado (Federatie Vlaamse DovenOrganisaties), de Vrije Universiteit Brussel en Gelijke Kansen Vlaanderen. In deze documentaire komen zowel ouders van dove kinderen als professionals aan het woord, die vertellen hoe moeilijk het is informatie en een goede begeleiding te vinden, en hoe belangrijk het is kinderen zo snel mogelijk de Vlaamse Gebarentaal aan te leren. Dit is de meest efficiënte manier voor ouders om met hun kinderen te communiceren en voor die kinderen om hun omgeving te leren kennen, zodat ze zo vroeg mogelijk een eerste taal leren. Aan de documentaire is ook een website gekoppeld, waar ouders van dove kinderen heel wat informatie kunnen vinden.

– De vzw Roeland organiseert taalvakanties Frans, Engels en Nederlands in Vlaanderen, Wallonië, Frankrijk en Groot-Brittannië voor kinderen en jongeren van 6 tot 19 jaar. In deze categorie is hun Taalzomer genomineerd. Dat is anderstalige nieuwkomers)