Tags

, ,

De Taalsector heeft intussen zelf haar website van de Language Industry Awards aangevuld met beschrijvingen van alle genomineerden. Hoewel dit uiteraard heel verhelderend is, ga ik zelf toch verder met mijn eigen voorstelling van deze mensen en organisaties. Ik heb hier twee redenen voor. Ten eerste: ik heb op mijn eerste blog beloofd dat ik het zou doen, het was en is nog steeds mijn vaste voornemen en belofte maakt schuld. Ten tweede: ik vind het jammer dat de blogs met de voorstellingen gewoon achter elkaar staan. Je moet dus wat doorklikken en zoeken als je naar de beschrijving van één specifiek project op zoek bent. Ik blijf ze dus netjes per categorie bij elkaar zetten. Vandaag is De belofte van het jaar aan de beurt.

 BELTA Belgium is de eerste belofte van het jaar. BELTA staat voor the Belgian English Language Teachers Associaton, en is, zoals de naam het al zegt, een organisatie voor leerkrachten Engels in België. Ze werd opgericht in 2012 en drijft volledig op vrijwiligerswerk. Het hoofddoel is mogelijkheden te scheppen voor debatten en het uitwisselen van ideeën via allerlei media, zoals congressen, werkwinkels, webinars, blogs en de sociale media. BELTA is dus niet alleen met een website aanwezig op het internet, maar ook op Twitter, Google+, facebook enz. Elk jaar organiseert BELTA een BELTA Day, een congres waarop diverse internationale en Belgische sprekers hun visie en kennis delen met hun publiek.

– Creatief Schrijven vzw is een organisatie die als doelstelling heeft iedereen die creatief wil schrijven te ondersteunen en te begeleiden. Daarvoor organiseert ze zelf cursussen, wedstrijden en schrijfprojecten, en geeft ze publicaties uit zoals handleidingen voor schrijven en bloemlezingen van verhalen. Het pleidooi van Creatief Schrijven vzw voor het inrichten van een schrijfacademie voor kinderen wordt hier genomineerd. De organisatie heeft namelijk vastgesteld dat kinderen die creatief bezig willen zijn wel terecht kunnen op een academie voor dans, muziek, tekenen en voordracht, maar niet als ze verhalen, gedichten of boeken willen leren schrijven. Voor volwassenen bestaat dit inmiddels wel.

– be.brusseleir is een samenvoeging van drie oudere vzw’s die elk op hun eigen manier zich al jaren inzetten voor de studie, de promotie en het bewaren van het Brusselse dialect: de Academie van het Brussels, het Brussels Volkstejoêter en vzw ARA! (het steunpunt voor het Brussels dialect). Door hun eigen ervaring en hun vroegere activiteiten samen te brengen onder 1 koepel kunnen ze alles beter op elkaar afstemmen en worden de hoofddoelstellingen, namelijk het Brussels dialect bewaren en versterken, alleen maar beter haalbaar. be.brusselair organiseert lessen Brussels, brengt theater in het Brussels, vertaalt bekende teksten naar het Brussels en organiseert jaarlijks De Weik van ’t Brussels.

Tekom is de grootste vereniging voor technische communicatie en informatieontwikkeling. Oorspronkelijk is het een Duitse vereniging, maar die heeft intussen vijftien regionale afdelingen en vier Europese Country Groups. Die laatsten engageren zich om in hun land technische communicatie te promoten en activiteiten van tekom te organiseren. In 2013 werd als vierde Country Group de Belgische afdeling opgericht, in samenwerking met de Subfaculteit Taal en Communicatie van de KU Leuven/Thomas More Antwerpen. Een van de plannen is het oprichten van een opleidingsprogramma technische communicatie.

 

Dit zijn opnieuw vier heel lovenswaardige initiatieven en organisaties, met een duidelijke doelgroep. Persoonlijk ken ik de drie verenigingen die de handen in elkaar slaan als be.brusseleir het beste, en ik weet dat ze al jaren heel gepassioneerd en degelijk werk leveren. Als de andere drie dat met evenveel passie en overtuiging ook doen voor hun doelpubliek, dan verdienen al deze initiatieven deze award.