Tags

, , , ,

Op 13 maart 2014 zal in Gent de Taalsector de eerste Language Industry Awards, of LIA’s uitreiken. De Taalsector zelf is gestart als sectorpublicatie voor de taalsector, in de brede betekenis van het woord. Het gaat dus niet alleen over de vertaalsector, maar iedereen die op de een of andere manier professioneel met taal bezig is: vertalers, tolken, taaldocenten, taaljournalisten, onderzoekers, taal- en spraaktechnologie enz. De nieuwsbrief is uitgegroeid tot een volwaardige taalportaal waar heel wat taalprofessionals informatie kunnen uitwisselen en zichzelf bekend kunnen maken. De volgende stap zijn evenementen, mogelijkheden waarbij taalprofessionals elkaar kunnen ontmoeten, en deze prijsuitreiking is er zo eentje.
Ik ben zelf niet zo’n fan van prijsuitreikingen, omdat ik alle initiatieven die een publiek aanspreken winnaars vind. Maar net daarom, en omdat ik zelf heel nieuwsgierig naar wat er allemaal leeft en beweegt in deze sector, maak ik van deze gelegenheid gebruik om alle genomineerden voor deze LIA’s hier even voor te stellen. Zo leer ik ze samen met u kennen en weten we welke diverse spelers aanwezig zijn in de taalsector.

De genomineerden zijn verdeeld over acht categorieën. Vandaag stel ik u de genomineerden voor uit de eerste categorie, Beste Taaldienst 2013. De komende dagen zal ik aan elke categorie een apart blog wijden.

De eerste genomineerde is Ba-bel, Vlaamse tolkentelefoon (BE). De Vlaamse Tolkentelefoon verschaft telefonisch sociale tolkhulp aan dienst- en hulpverlenende organisaties onder Vlaamse bevoegdheid. Concreet kunnen de diensten die onder Inburgering, Welzijn, Werk (VDAB en werkwinkels) en Onderwijs vallen, gratis via Ba-bel een telefoontolk aanvragen. Andere diensten en organisaties kunnen dit ook, maar moeten ervoor betalen. Op de website staan een aantal informatieve filmpjes waarin duidelijk wordt uitgelegd hoe dit in zijn werk gaat.
Wablieft tekstadvies (BE) is de tweede genomineerde. De organisatie Wablieft bestaat al 25 jaar, en vindt haar bestaansrecht in het hanteren en promoten van duidelijke taal. Het initiatief is begonnen als krant, waarin het nieuws in duidelijke, enkelvoudige zinnen en eenvoudige bewoordingen wordt gebracht. Deze krant is zowel bedoeld voor anderstaligen die Nederlands aan het leren zijn als voor volwassenen die moeite hebben met lezen. Intussen heeft Wablieft haar dienstverlening uitgebreid met de Kleine Wablieft (een vereenvoudigde versie van de Wablieft), de Wablieft-boeken voor volwassen beginnende lezers, de Wablieft-prijs voor duidelijk taalgebruik en het Wablieft tekstadvies. Deze laatste dienst, die hier genomineerd is, houdt in dat buitenstaanders beroep kunnen doen op de Wablieft-redactie om teksten in een duidelijke taal te laten herschrijven. Wablieft tekstadvies geeft ook opleidingen en licht de communicatie van een bedrijf door op duidelijkheid.
Als derde is de notarisservice van HEMA (NL) genomineerd. Via deze dienst van de HEMA kan iedereen die wil op een relatief eenvoudige, duidelijke en betaalbare manier een akte laten opmaken, waarmee men dan naar de notaris kan die men vooraf uit de lijst van HEMA kiest. De nadruk ligt ook hier op ‘duidelijke taal’, en de site zelf ziet er heel gebruiksvriendelijk uit. Ik heb hem helaas niet kunnen uittesten.
Als laatste is de Taal-IQ-test (BE-NL) genomineerd. Dit was een initiatief van de KU Leuven, de VRT en De Standaard, in samenwerking met het Nederlandse Instituut voor Nederlandse Lexicologie (INL), dat in oktober-november 2013 plaatsvond. Via de taal-IQ-test kon je testen hoe het gesteld was met je taalinzicht. Deze test was op zijn beurt afgeleid van de academische taaltest, die aan het begin van het academiejaar werd afgenomen bij eerstejaars aan de KU Leuven. Uit deze test kan onder meer worden afgeleid hoe goed de studenten in staat zijn essentiële informatie uit een complexe passage af te leiden en hoe gemakkelijk ze de structuur van een tekst zien. Dit soort taalinzicht is een goede voorspeller van studiesucces, hoewel het natuurlijk niet de doorslaggevende factor is. Jammer genoeg is de taal-IQ-test zelf niet meer online beschikbaar.

Dit zijn voorlopig alle genomineerden van de eerste categorie. Voorlopig, want voor elke categorie kunnen er nog kandidaten worden genomineerd. Ontbreekt er volgens u iemand, dan kunt u die zelf vermelden op de site van de LIA’s. Daar kunt u ook uw stem uitbrengen.