Tags

, , , , , , , ,

Al maanden loop ik rond met plannen en ideeën om wat meer rond taal en het Nederlands zelf te doen. Het probleem is dat ik als zelfstandige er uiteraard voor moet opletten niet teveel op vrijwillige (en dus niet vergoede) basis te doen. Mijn inkomsten mogen niet in het gedrang komen.
Het afgelopen halve jaar heb ik een manier gevonden om deze ideeën in een soort verdienmodel te gieten en ben ik aan de concrete uitwerking daarvan begonnen. Mijn oorspronkelijke plan was om op 1 januari naar buiten te komen met een vernieuwde en uitgebreide zaak en via onder meer een website mijn naambekendheid te vergroten. Door allerlei omstandigheden heeft dat wat vertraging opgelopen, maar de website zelf is intussen zo goed als klaar en een aantal andere noodzakelijke voorbereidingen schieten stilaan ook goed op.
Aangezien dit blog deel zal gaan uitmaken van de website, zal ik vanaf nu regelmatig alvast een update plaatsen van de vorderingen.

Om te beginnen: sinds januari zijn mijn activiteiten ook officieel (volgens de kruispuntbank van ondernemingen) uitgebreid met het uitvoeren van onderzoek en het geven van presentaties, en dekte de naam ‘Tekstbureau Webred’ de lading niet meer. Dat is vanaf nu ‘Webred Taal&documentatie / Webred Language&Documentation’. De poot ‘Taal/Language’ staat voor taalonderzoek en het delen van kennis over taal (hoofdzakelijk het Nederlands), met de focus op taalvariatie, streektalen, naamkunde en taalgeschiedenis. Concreet: ik ben te boeken voor voordrachten en workshops rond deze thema’s, ik kan op vraag taalonderzoek uitvoeren of begeleiden en artikels rond bovenstaande onderwerpen schrijven voor allerhande media, van heemkundige tijdschriften tot (boven)regionale kranten en websites. Ook het transcriberen/’vertalen’ van Middel- en Vroegnieuwnederlandse teksten hoort tot de mogelijkheden. De poot documentatie staat voorlopig nog teveel in de kinderschoenen om nu dieper op in te gaan. Mijn huidige vertaalwerk blijf ik uiteraard verder doen.

Daarnaast heb ik sinds kort toegang tot het dialect- en naamkundearchief aan de K U Leuven en zal ik dat in de toekomst als vrijwillig wetenschappelijk medewerker inventariseren. We onderzoeken de mogelijkheden om deze archieven digitaal te ontsluiten voor het grote publiek. Zoals zo vaak is dit technisch vrij goed te realiseren, maar knelt het schoentje bij de financiële middelen. Dat wordt nu verder uitgezocht, want het voortbestaan van dit archief is momenteel allesbehalve zeker.

2014 wordt een spannend en uitdagend jaar, zoveel is zeker!